Państwo rosyjskie pod obecną władzą należy uznać za reżim terrorystyczny, który musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnię agresji, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i możliwe ludobójstwo na Ukrainie – napisano w przyjętej w poniedziałek deklaracji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Celem rosyjskiej agresji jest zniszczenie ukraińskiej demokracji, a co za tym idzie podważenie wartości, które leżą u podstaw NATO i całego demokratycznego, cywilizowanego i pragnącego pokoju świata – zapisano w dokumencie jednomyślnie przyjętym przez delegatów parlamentów 31 państw członkowskich Sojuszu.

Na zaplanowanym na 11-12 lipca w Wilnie szczycie NATO muszą zapaść decyzje o “zwiększeniu i przyspieszeniu wsparcia politycznego, militarnego, wywiadowczego, finansowego, treningowego i humanitarnego” dla Kijowa – podkreślono. Dodano, że ta pomoc musi być utrzymywana do czasu, gdy Ukraina odzyska pełną spójność terytorialną.

Na szczycie w Wilnie przywódcy powinni również ponownie podkreślić, że “miejsce Ukrainy jest w NATO i Kijów zostanie członkiem Sojuszu” – zaznaczono w dokumencie przedstawionym przez polskiego posła Michała Szczerbę, który sprawuje urząd wiceprzewodniczącego ZP NATO.

Deklarację przyjęto w poniedziałek, na zakończenie czterodniowej wiosennej sesji ZP w Luksemburgu.

W deklaracji białoruski reżim Alaksandra Łukaszenki został określony jako “współagresor”. Parlamentarzyści wezwali także do dyskusji o “solidnych gwarancjach bezpieczeństwa”, których NATO udzieliłoby Kijowowi na czas przygotowań do pełnego członkostwa.

“Ważna deklaracja ZP NATO. Nazwano rzeczy po imieniu: wyraźnie uznano zbrodnie popełnione przez Rosję w naszym państwie za ludobójstwo, w jasny sposób potępiono raszystowską ideologię. To właściwy sygnał także dla innych organizacji międzynarodowych” – mówił w poniedziałek w wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

ZP NATO jest instytucją niezależną od struktur Sojuszu. Prace ZP mają charakter konsultacyjny; służą umacnianiu więzi miedzy państwami członkowskimi i zapewnieniu komunikacji między NATO i parlamentami narodowymi oraz promowaniu kontroli parlamentarnej nad polityką bezpieczeństwa.

Po obradach w Luksemburgu w osobnej deklaracji wezwano do szybkiego sfinalizowania akcesji Szwecji do Sojuszu. Kolejna sesja ZP odbędzie się 6-9 października w Kopenhadze.(PAP)