Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy poinformował o planach przedłużenia o 60 dni czasu adaptacji osób przybywających z Ukrainy.

– Od początku wojny w Ukrainie do naszego kraju wjechało 2 mln 885 tys. osób – poinformował wiceminister. Jak zaznaczył, ta migracja jest na swój sposób wyjątkowa: – 95% zarejestrowanych uchodźców w bazie PESEL to kobiety i dzieci.
 
Minister Paweł Szefernaker zwrócił uwagę, iż “działania podejmowane przez rząd, samorząd i organizacje pozarządowe polegały głównie na organizacji miejsc recepcyjnych, podstawowej pomocy humanitarnej”. Teraz sytuacja jest ustabilizowana, dlatego mogę być podejmowane decyzje, szczególnie te związane ze wsparciem uchodźcom w zaadaptowaniu się do nowych okoliczności, znalezieniu pracy czy miejsca stałego pobytu.
 
– Do 25 czerwca we współpracy z samorządami oraz przedsiębiorcami chcemy wypracować wszystkie mechanizmy, które są potrzebne, aby uchodźcy z Ukrainy mogli się zaadoptować – dodał Minister Szefernaker, informując również, iż co dwa tygodnie dobywają się spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów, które ściśle współpracują z Rzędem RP.