Dzisiaj Prawosławni obchodzą Wielką Sobotę. Tradycja wschodniego chrześcijaństwa jest od dawna zakorzeniona w Ukrainie, gdzie przyszła z Bizancjum tysiące lat temu. Wśród Polaków również jest wielu prawosławnych, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny zrzesza około pół miliona wiernych.