Założone w 2007 roku w Kijowie Centrum Wolności Obywatelskich zostało w piątek wyróżnione Pokojową Nagrodę Nobla za rok 2022. Nagrodę przyznano też więzionemu białoruskiemu opozycjoniście Alesiowi Bialackiemu oraz rosyjskiej organizacji upamiętniającej sowieckie zbrodnie Memoriał.

 

Centrum Wolności Demokratycznych stawia sobie za cel “stanie na straży praw człowieka, demokracji i solidarności na Ukrainie i w regionie OBWE oraz działania na rzecz promocji godności ludzkiej”.

Wraz z około 30 innymi organizacjami zajmującymi się ochroną praw człowieka zorganizowała inicjatywę pod nazwą “Trybunał dla Putina”, która zajmuje się dokumentowaniem zbrodni wojennych na Ukrainie, w tym na terytoriach okupowanych; w założeniu tej inicjatywy jest, by każdy poszkodowany w wyniku rosyjskiej agresji mógł domagać się sprawiedliwości.

Na stronie internetowej Centrum pisze o sobie, że “jest jedną z głównych organizacji na Ukrainie, które wpływają na kształtowanie opinii publicznej i polityki państwa; wspiera rozwój aktywizmu obywatelskiego, a także bierze czynny udział w międzynarodowych sieciach i akcjach solidarnościowych na rzecz promowania praw człowieka w regionie OBWE”.

Wśród działań prowadzonych lub koordynowanych przez Centrum Wolności Obywatelskich wymienić można m.in. społeczną grupę monitorującą OZON, która sprawuje publiczną kontrolę nad działalnością organów ścigania, sądów i samorządów w różnych regionach Ukrainy. OZON za pośrednictwem wolontariuszy czuwa nad wolnością pokojowych zgromadzeń i przestrzeganiem praworządności, stworzyła też mechanizm kontroli publicznej nad badaniem przypadków nacisków i prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.

W ramach innej inicjatywy, ogólnoświatowej kampanii #BelarusWatch Centrum Wolności Obywatelskich prowadzi działania mające na celu wspieranie białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz prześladowanych białoruskich opozycjonistów.

Inną gałęzią działalności organizacji jest „Hub praw człowieka” w Kijowie – za którego pośrednictwem organizacje pozarządowe mogą otrzymać szkolenia i porady dotyczące kwestii organizacyjnych, a także wsparcie w zakresie działalności merytorycznej na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Centrum zajmuje się też monitorowaniem, dokumentowaniem i rozpowszechnianiem informacji o pobiciach, porwaniach, zabójstwach, niszczeniu mienia, nielegalnej inwigilacji, wykradaniu informacji z kanałów komunikacyjnych, wszczynaniu politycznie motywowanych spraw karnych lub administracyjnych wobec obrońców praw człowieka i innych działaczy pracujących na rzecz wolności i swobód obywatelskich.

Organizacja utrzymuje się z dotacji osób prywatnych i instytucji; wśród darczyńców o których informuje na swojej stronie internetowej znaleźć można: Departament Stanu USA, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Komisję Europejską czy Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Centrum odegrało kluczową rolę w udzielaniu pomocy uczestnikom rewolucji godności na kijowskim Majdanie w latach 2013-2014 – podkreślono w uzasadnieniu nagrody Right Livelihood Award, przyznanej 29 września br. przewodniczącej organizacji Ołeksandrze Matwijczuk. Wyróżnienie to, zwana “alternatywnym Noblem” zostało przyznane za “wieloletnią pracę na rzecz przystąpienia Ukrainy do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze”, które to działania “nabrały szczególnego znaczenia w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę” (PAP)

 

 

PAP SACopyright © PAP SA 2022